img
-铉声浩乐音响科技有限公司
产品中心 | 信号处理系列 | MaxiMIX
img img img img img img

MaxiMIX

  • Effet du soleil
  • Effet du soleil

概述

MaxiMIX  

行业标准4至2或8至1线路混音器,带平衡式XLR输入及输出。它是安装时理想的区域混音器。