img
-铉声浩乐音响科技有限公司
产品中心 | 信号处理系列 | Sixgat
img img img img img img

Sixgat

  • Effet du soleil
  • Effet du soleil

概述

Sixgat  

1RU大小的6个独立的光纤噪声门。关键输入/侧链插入,行业标准控制,及平衡式输入及输出。